Laila Aamodt

Laila Aamodt

Omtale
Laila Aamot (f. 1943) er sosionom og cand.polit. i sosialt arbeid. Hun har ledet flere fagutviklingsprosjekter innenfor psykisk helse for barn og unge, og skrevet flere fagbøker. Den siste boka heter Samhandling mellom barnevern og BUP (2011).