Kristin Ursin

Kristin Ursin

Kristin Ursin er født i 1974 og bor i Trondheim. Hun er utdannet lege ved NTNU i Trondheim. Emmas epoke og andre noveller er hennes første bok, den består av 12 historier om lettere bortkomne, unge mennesker, litt utenfor det gode selskap, ikke sjelden med en viss skepsis mot å bli voksen.