Kristin Skare Orgeret

Kristin Skare Orgeret

Kristin Skare Orgeret er professor ved Institutt for journalistikk og mediefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus.