Kristin Leer
© Foto: Guri Pfeifer

Kristin Leer

Kristin Leer er født og oppvokst i Trondheim. Hun studerte medisin i Warszawa og hadde sin turnustjeneste ved Aker Universitetssykehus. Her våknet interessen for psykiatrien, og hun forlot drømmen om å bli kirurg. Kristin har bred erfaring innen allmennmedisin, psykiatri og psykofarmakologi. Hun jobber i dag innenfor rus- og avhengighetsmedisin og underviser helsepersonell, personer med ADHD og pårørende om ADHD. Siden mars 2020 er hun engasjert av Spesialistlege AS som lege i voksenpsykiatri. Det innebærer blant annet at hun annenhver uke reiser til Tromsø og Universitetssykehuset Nord for polikliniske pasienter og for å utvikle og holde kurs i behandling av ADHD for ADHD-pasienter og pårørende.

Kristin Leer har tre barn og bor i Oslo.