Kristin Halvorsen
© Foto: Kristin Halvorsen

Kristin Halvorsen

Kristin Halvorsen er intensivsykepleier og ph.d. Hun er ansatt som førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Hovedarbeidsområdene hennes er forskning, veiledning og undervisning. I 2009 disputerte Halvorsen med avhandlingen «Bedside priorities in intensive care. Value choices and considerations. A qualitative study». I etterkant av doktorarbeidet har Halvorsen jobbet med forskning knyttet til etiske spørsmål i behandling og sykepleie til alvorlig KOLS-syke pasienter. Særlig har fokus vært på medbestemmelse, omsorg ved livets slutt og kvinners erfaringer med å leve med KOLS. Halvorsen forsker på oppfølging av tidligere intensivpasienter og etterlatte, samt ernæringsproblematikk knyttet til eldre pasienter. Halvorsen er engasjert i flere verv innen helsetjenesten, blant annet i klinisk etikk komite (KEK).