Knut Tore Sælør

Knut Tore Sælør

Knut Tore Sælør er sykepleier og jobber som førsteamanuensis i psykisk helse og rus ved Universitetet i Sørøst-Norge der han er tilknyttet Senter for psykisk helse og rus. Hans forskningsinteresser inkluderer recovery, recoveryorienterte praksiser og erfaringskunnskap. Han er glad i kvalitativ metode generelt, og autoetnografi spesielt.