Knut Halfdan Svendsen
© Fotograf Jan Lillehamre / Cox Media

Knut Halfdan Svendsen

Knut Halfdan Svendsen (f. 1960) er psykolog, spesialist i klinisk psykologi, og driver psykologpraksis for barn og voksne i Langesund. Svendsen har også en bistilling ved Høgskolen i Sørøst-Norge med tilknytningspsykologi som spesialfelt og har bidratt til flere bøker innen helse- og sosialsektoren. Svendsen har i mange år vært engasjert i arbeidet med barn og ungdom med atferdsvansker, både som terapeut og i foreldrerådgivning og innføring av nye metoder overfor denne målgruppen. Han er medforfatter av boka Foreldrehjelpen. Oppdragelse som virker og fagbøker på feltene barnepsykologi, fødselspsykologi og skolehelsetjeneste. Sammen med medforfatter Egil Launes deltok han i to serier av TV2s ”I de beste familier”.