Kjersti Narud
© Foto: Ingeborg Narud

Kjersti Narud

Omtale
Kjersti Narud, dr.med., er overlege ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri for Helseregion Sør-Øst, Oslo universitetssykehus HF.