Kjell Underlid

Kjell Underlid

Kjell Underlid (d. 2016) var professor ved Høgskulen på Vestlandet, Avdeling for helse- og sosialfag. Underlid var psykolog og dr.philos. med vekt på sosialpsykologi.