Kjell Inge Bjerga
© Forsvarets høgskole

Kjell Inge Bjerga

Kjell Inge Bjerga er professor i historie og direktør ved Institutt for forsvarsstudier på Forsvarets Høgskole.