Kirsti Mac Donald

Kirsti Mac Donald har i en årrekke vært førstelektor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, der hun har undervist i norsk som andrespråk på alle nivåer. Hun er cand philol med hovedfag i norsk og mellomfag italiensk og litteraturkunnskap i tillegg til lærerutdanning. Hun er også lærebokforfatter og har skrevet grammatikker og øvelsesbøker i norsk som andrespråk for ulike nivåer, både grunnskole, voksenopplæring og universitet. Hun har også skrevet flere artikler om grammatiske emner og en grammatikk spesielt rettet mot lærere i norsk som andrespråk.

Bibliografi

2019 - På vei Norsk-urdu ordliste (2018)

2019 - På vei Norsk-litauisk ordliste (2018)

2019 - På vei Norsk-portugisisk ordliste (2018)

2019 - På vei Norsk-russisk ordliste (2018)

2019 - På vei Norsk-engelsk ordliste (2018)

2019 - På vei Norsk-gresk ordliste (2018)

2019 - På vei Norsk-arabisk ordliste (2018)

2019 - På vei Tekstbok (2018) Brettbok

2019 - På vei Lærer-cd (2018)

2019 - På vei Norsk-tigrinja ordliste (2018)

2019 - På vei Norsk-pashto ordliste (2018)

2019 - På vei Norsk-vietnamesisk ordliste (2018)

2019 - På vei Norsk-serbisk ordliste (2018)

2019 - På vei Norsk-bulgarsk ordliste (2018)

2019 - På vei Norsk-farsi ordliste (2018)

2019 - På vei Norsk-thai ordliste (2018)

2019 - På vei Norsk-kurdisk (sorani) ordliste (2018)

2019 - På vei Norsk-amharisk ordliste (2018)

2019 - På vei Norsk-tagalog ordliste (2018)

2019 - På vei Digital Elevnettsted (2018)

2019 - På vei Norsk-fransk ordliste (2018)

2019 - På vei Norsk-italiensk ordliste (2018)

2019 - På vei Elev-cd (2018)

2019 - På vei Norsk-polsk ordliste (2018)

2019 - På vei Norsk-tyrkisk ordliste (2018)

2019 - På vei Norsk-tsjekkisk ordliste (2018)

2019 - På vei Norsk-spansk ordliste (2018)

2019 - På vei Norsk-kinesisk ordliste (2018)

2019 - På vei Norsk-slovakisk ordliste (2018)

2019 - På vei Norsk-rumensk ordliste (2018)

2019 - På vei Norsk-tysk ordliste (2018)

2019 - På vei Tekstbok Unibok (2018)

2019 - På vei Norsk-tamilsk ordliste (2018)

2019 - På vei Norsk-somali ordliste (2018)

2018 - På vei Arbeidsbok (2018)

2018 - På vei Særtrykk (2018)

2018 - Norsk på 1–2–3 (2017) Unibok

2018 - På vei Samtalespill (2018)

2018 - På vei Tekstbok (2018)

2017 - Norsk på 1-2-3 (2017) Elevnettsted/Free tasks

2017 - Norsk på 1-2-3 (2017) Lyd (Lærerlisens)

2017 - Norsk på 1-2-3 Brettbok (privatlisens)

2017 - Norsk på 1-2-3 (2017) Lærernettsted

2017 - Norsk på 1-2-3 (2017) Lyd (Privatlisens)

2017 - Norsk på 1-2-3 (2017) Lyd (Elevlisens)

2017 - Norsk på 1-2-3 Brettbok

2016 - På vei norsk-ukrainsk ordliste (2012)

2016 - Her på berget Arbeidsbok (2016)

2016 - Her på berget (2016) Brettbok (Privatlisens)

2016 - Her på berget (2016) Brettbok

2016 - På vei Tekstbok (2012) Brettbok (Privatlisens)

2015 - Stein på stein (2014) Lyd (Elevlisens)

2015 - På vei Norsk-burmesisk ordliste (2012)

2015 - Stein på stein (2014) Lyd (Privatlisens)

2015 - Stein på stein Norsk-portugisisk ordliste (2014)

2015 - Stein på stein Norsk-amharisk ordliste (2014)

2015 - På vei Norsk-latvisk ordliste (2012)

2015 - På vei (2012) Lyd (Privatlisens)

2015 - Stein på stein Norsk-tagalog ordliste (2014)

2015 - Stein på stein Norsk-thai ordliste (2014)

2015 - Stein på stein (2014) Lyd (Lærerlisens)

2015 - Her på berget CD til arbeidsbok (2016)

2015 - Stein på stein Norsk-tigrinja ordliste (2014)

2015 - På vei Norsk-amharisk ordliste (2012)

2015 - Stein på stein Norsk-urdu ordliste (2014)

2015 - På vei Norsk-portugisisk ordliste (2012)

2015 - På vei (2012) Lyd (Lærerlisens)

2015 - På vei (2012) Lyd (Elevlisens)

2014 - Stein på stein Norsk-arabisk ordliste (2014)

2013 - Exploring Norwegian Grammar

2013 - Praktisk norsk 1 (2013)

2012 - Norsk start 8-10 Matematikk

2012 - Norsk start 8-10 Matematikk

2012 - På vei Tekstbok (2012) Brettbok

2011 - Norsk start 8-10 Grammatikk

2011 - Norsk start 8-10 Grammatikk

2009 - Norsk grammatikk. Arbeidsbok

2009 - Her bor vi 1 Elev-cd

2008 - Praktisk norsk 2 (2008)

2007 - Praktisk norsk (Nynorsk)

2007 - Arbeidsgrammatikk. Norsk som framandspråk. Nynorsk

2006 - Praktisk norsk

1999 - Arbeidsgrammatikk Norsk som fremmedspråk

1998 - Stein på stein arbeidsbok

1998 - Stein på stein

1998 - Stein på stein kassetter

1998 - Stein på stein fasit

1997 - Spørsmål om grammatikk

1991 - Grammatikk i praksis Hefte B

1991 - Grammatikk i praksis for fremmedspråklige Hefte A

1991 - Grammatikk i praksis for fremmedspråklige Hefte B

1990 - Grammatikk i praksis Hefte A