Kirsten Sandberg

Professor i rettsvitenskap, Institutt for offentlig rett, Universitet i Oslo. Hun er medlem i FNs barnekomite 2011–2019 og var leder av komiteen fra mai 2013 til mai 2015. Hun er medredaktør av boken Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge, og har skrevet bøker og artikler innen det barnerettslige feltet. Sandberg har tidligere arbeidet i Justisdepartementets lovavdeling og vært konstituert lagdommer i Hålogaland lagmannsrett og konstituert dommer i Høyesterett noen måneder i 2010/2011.