Katrine Kjærheim Fredwall

Katrine Kjærheim Fredwall

Katrine Kjærheim Fredwall er førsteamanuensis ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. I sin forskning har hun arbeidet med den økonomiske familierettens virkning i samfunnet, særlig betydningen av kjønn, alder, valg av samlivsform, familietype og grad av felles økonomi med videre. Forfatteren har også hatt ansvar for utvikling av lovgivning på familie-, arve- og personrettens område gjennom om lag 20 år i Justisdepartementets lovavdeling.

Titler i salg

Listen er tom

Bibliografi

2022 - Kjønn og rett