Katarina Herrlin
© Tom Gagner

Katarina Herrlin

Katarina Herrlin är lågstadielärare, universitetslektor i didaktik med inriktning läs och skriv samt läromedelsförfattare. Hon arbetar på Humanvetenskapliga institutionen, Högskolan i Kalmar och hennes undervisningsfält är framförallt grundläggande språk-, läs- och skrivpedagogik samt kartläggning och bedömning i de tidiga skolåren. Herrlin leder också fortbildningsdagar/kurser inom ämnesområdet.