Karl Olav Sandnes

Karl Olav Sandnes

Karl Olav Sandnes er professor ved Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo.