Kari Pauline Longva

Kari Pauline Longva

Kari Pauline Longva er høgskulelektor i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk ved Høgskulen i Volda. Ho har erfaring frå grunnskule og høgskule og som pedagogisk psykologisk rådgivar.