Kari Lislerud Smebye
© Foto: Sturlason

Kari Lislerud Smebye

Kari Lislerud Smebye er sykepleier og har en ph.d. på temaet brukermedvirkning i demensomsorgen. Smebye har bred arbeidserfaring fra spesialisthelsetjenesten, den kommunale helse- og omsorgstjenesten og tilsynsmyndigheten. Hun har vært engasjert i utvikling av sykepleierutdanning, faglitteratur og frivillig arbeid.