Kari Dyregrov
© Foto: Xavier Bonète, Medielab, Høgskulen på Vestlandet

Kari Dyregrov

Kari Dyregrov er professor ved Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, og professor II ved Senter for Krisepsykologi, Universitetet i Bergen. Hun er dr.philos. med sosiologi, psykologi og fysioterapi i fagkretsen. Hennes hovedforskningsfelt er konsekvenser, hjelpbehov, mestring og hjelpetiltak etter kriser og katastrofer, og også kommuners hjelptilbud til kriserammede. Dyregrov har utgitt en rekke bøker, bokkapitler og vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler.