Kamilla Freyr

Kamilla Freyr

Kamilla Freyr, kunst- og idéhistoriker og doktorand i estetikk, Uppsala Universitet.