Jorunn Møller

Jorunn Møller

Omtale
Jorunn Møller er professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Hennes forskningsinteresse er knyttet til ledelse i grunnskole og videregående skole, og er spesielt rettet mot den pedagogiske ledelsesfunksjonen. I de senere årene har hennes forskning også omfattet styring av skolen. Hun leder nå et NFR – prosjekt som undersøker hvordan ledere på ulike nivåer i skolen fortolker og håndhever lovverket og omformer rettslige standarder til profesjonell handling lokalt.
Bibliografi

2007 - Læringsplakaten

2006 - Utdanningsledelse

1996 - Lære å/og lede

1991 - Ped skolens egen læreplan