Jonette Crowley

Jonette Crowley er en moderne mystiker som levde et ”vanlig” liv inntil en inka-sjaman i Peru kallet på sjelen hennes. Som klarsynt, healer, visjonær og med evnen til å kanalisere budskap fra sine åndelige veiledere, hjelper hun i dag andre med å utvide deres bevissthet.

www.jonettecrowley.com

www.theeagleandthecondor.com