Jon Magnussen

Jon Magnussen

Jon Magnussen er professor i helseøkonomi og helsetjenesteforskning ved NTNU og ved Senter for helseadministrasjon ved Universitetet i Oslo.