John Asland

John Asland

Omtale
John Asland er professor ved Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo og fagansvarlig lærer i arverett. Han har skrevet doktoravhandling om uskifte, lærebok i arverett sammen med Peter Lødrup, og han har vært sekretær for Arvelovutvalget. Asland har undervist i familie-, arve- og erstatningsrett gjennom flere år.
Bibliografi

2018 - Oversikt over erstatningsretten

2011 - Oversikt over arveretten

2011 - Oversikt over erstatningsretten