John Asland
© Foto: Ola Nordmann, UiO.

John Asland

John Asland er professor og instituttleder ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. Han forsker og underviser hovedsakelig i familie- og arverett. Asland er også hovedredaktør for Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål og professor II ved Høgskolen i Innlandet.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Bibliografi

2022 - Kjønn og rett

2021 - Oversikt over arveretten

2021 - Oversikt over arveretten

2018 - Oversikt over erstatningsretten