Joel Harrington
© Steve Green, Vanderbilt University

Anmeldelser

"Gjennom Joel F. Harringtons nitide kjeldegransking stig bøddelen Franz Schmidt fram frå det historiske mørkret."

Oddmund Hagen , Dag og tidDen fromme bøddelen