Joachim Fest

Joachim Fest

Joachim Fest (1926-2006) var journalist og historiker. Fra 1973 til 1993 var han medutgiver av Frankfurter Allgemeine Zeitung. Han har blant annet utgitt Das Gesicht des Dritten Reiches (1963), Hitler. Eine Biographie (1973) og Speer. Eine Biographie (1999).