Jo Saglie

Jo Saglie

Jo Saglie (f. 1965) er forsker I ved Institutt for samfunnsforskning og har en doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hans forskningsområder omfatter blant annet politiske partier og partiorganisasjoner, lokalvalg og lokaldemokrati og sametingsvalg og urfolkspolitikk. For tiden leder han Lokalvalgundersøkelsene 2019 og 2023 (sammen med Signe Bock Segaard) og Sametingsvalgundersøkelsen 2021.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Bibliografi

2021 - Lokalvalget 2019

2021 - Sametingsvalg

2021 - Sametingsvalg

2021 - Lokalvalget 2019