Jens Kristian Fosse

Jens Kristian Fosse

Jens Kristian Fosse er førsteamanuensis ved Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling ved Høgskulen på Vestlandet. Fosses forskningsfelt er regional næringsutvikling, innovasjon i næringslivet og fasilitering av innovasjon i nettverk.