Jens Henrik Larsen

Jens Henrik Larsen

Omtale
Jens Henrik Larsen er MSc i finansiell økonomi fra Handelshøyskolen BI og er porteføljeforvalter i Formuesforvaltnings investeringsavdeling.
Bibliografi

2015 - Finansielle kriser og resesjoner

2012 - Formuesforvaltning

2012 - Formuesforvaltning. Oppgavehefte