Jappe Erichsen

Jappe Erichsen

Omtale
Jappe Erichsen var sjømannsprest i 14 år. Han tjenestegjorde først i New York og deretter i Hamburg, og til sist arbeidet han i ledelsen i Sjømannskirken hjemme i Norge og hadde da ansvar for rekruttering og drift av mer enn 30 kirker.