Janicke Heldal

Janicke Heldal Stray er professor i samfunnsfag ved Det teologiske Menighetsfakultetet, MF. Hun har publisert flere nasjonale og internasjonale artikler og bøker om forholdet mellom demokrati og utdanning.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Bibliografi