Janicke Heldal Stray

Omtale
Janicke Heldal Stray er professor i samfunnsfag ved Det teologiske Menighetsfakultetet, MF. Hun har publisert flere nasjonale og internasjonale artikler og bøker om forholdet mellom demokrati og utdanning.
Bibliografi