Jan Inge Sørbø

Jan Inge Sørbø er professor ved Institutt for sosialfag, Høgskulen i Volda. Sørbø har skrive fleire forfattarmonografiar, ei nynorsk litteraturhistorie og er oppteken av tilhøvet mellom terapeutisk, litterært og filosofisk språk. Meir informasjon:
https://www.hivolda.no/tilsette/institutt-sosialfag/jan-inge-sorbo.

Titler i salg

Listen er tom

Bibliografi

2022 - Tru, språk, historie

2022 - Stemma og stilla i musikk og litteratur. Festskrift til Magnar Åm