Jan Bjarne Bøe

Jan Bjarne Bøe

Omtale
Jan Bjarne Bøe har vært professor ved Universitetet i Stavanger. Forfatteren har sine forskningsområder innen historiedidaktikk og moderne historie. Han har lang undervisningserfaring fra både grunnskole og høyere utdanning.
Bibliografi

2012 - Innføring i historiebruk

2007 - Barnet og fortellingen

2007 - Å fortelle om fortiden

2006 - Å lese fortiden

2002 - Bildene av fortiden

1998 - Å fortelle om fortiden