Jørn Ljunggren
© Institutt for samfunnsforskning

Jørn Ljunggren

Jørn Ljunggren er sosiolog, ph.d. og har vært forsker ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo.