Jørn Ljunggren
© Institutt for samfunnsforskning

Jørn Ljunggren

Jørn Ljunggren er sosiolog, PhD, og forsker ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo.