Jørn Ljunggren
© Institutt for samfunnsforskning

Jørn Ljunggren

Jørn Ljunggren er postdoktor i sosiologi ved Universitetet i Oslo.