Jørgen Jensehaugen
© Indigo Trigg-Hauger, PRIO

Jørgen Jensehaugen

Jørgen Jensehaugen har doktorgrad i historie fra NTNU, og jobber som seniorforsker på PRIO i Oslo. I sin forskning har han særlig vært opptatt av ulike diplomatiske prosesser knyttet til den arabisk-israelske konflikten.