Ivar Frønes
© Erik Barnett Berglund

Ivar Frønes

Omtale
Ivar Frønes er dr.philos. og professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, og seniorforsker ved Adferdssenteret i Oslo. Han arbeider spesielt med trend- og kulturanalyse, barn, ungdom, familiesosiologi og livsløps- og generasjonsanalyse, med vekt på barnevern og sosial eksklusjon. Han har publisert en rekke bøker og artikler på disse områdene.
Bibliografi

2018 - Den krevende barndommen

2007 - Moderne barndom

2003 - Moderne barndom

1998 - Den norske barndommen

1997 - Et sted å lære

1994 - Den norske barndommen