Ingvar Lundberg

Ingvar Lundberg

Ingvar Lundberg är professor emeritus i psykologi, numera verksam vid Göteborgs universitet. Han har i många decennier ägnat sig åt frågor som har med barns lärande att göra. Han har särskilt studerat språkliga förutsättningar för läsinlärning, läs- och skrivsvårigheter samt matematiksvårigheter. Han är hedersdoktor, ledamot av Academia Europaea samt Rodin-akademin.