Inger Marie Stigen

Inger Marie Stigen

Inger Marie Stigen er dr.philos. i statsvitenskap og førsteamanuensis ved OsloMet–Storbyuniversitetet.