Inger Liv Hovind

Inger Liv Hovind

Inger Liv Hovind er utdannet anestesisykepleier (1992) og har en mastergrad i klinisk sykepleievitenskap fra Høgskolen i Oslo, med tema «Kvinners opplevelse av smerter i forbindelse med brystkreftkirurgi».

Hun er ansatt ved avdeling for anestesisykepleie, Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Titler i salg

Listen er tom