Ingeborg Støren
© Foto: Sveinung Bråthen

Ingeborg Støren

Omtale

Ingeborg Støren er utdannet spesialsykepleier. Hun er ansatt som høgskolelektor ved Lovisenberg diakonale høgskole i Oslo.

Bibliografi