Ingeborg Støren
© Foto: Sveinung Bråthen

Ingeborg Støren

Ingeborg Støren er utdannet spesialsykepleier. Hun er ansatt som høgskolelektor ved Lovisenberg diakonale høgskole i Oslo.