Ingeborg Støren
© Foto: Sveinung Bråthen

Ingeborg Støren

Omtale

Ingeborg Støren er utdannet spesialsykepleier. Hun er ansatt som høgskolelektor ved Lovisenberg diakonale høgskole i Oslo.

Bibliografi

2013 - Bare fortell!

2010 - Bare skriv!

2010 - Bare søk!

2004 - Bare skriv!