Ingebjørg Laache

Ingebjørg Laache

Ingebjørg Laache, jordmor ved Kvinneklinikken, St. Olavs Hospital HF.