Hilde Witsø
© Foto: Stein Rafoss

Hilde Witsø

Omtale

Hilde Witsøer førstelektor i pedagogikk ved Universitetet i Agder, og hun arbeider som faglærer og forsker innen fagområdene didaktikk og pedago­gikk. Hun har tidligere vært lærer ved ulike institusjoner for barn og unge og har bred erfaring fra yrkesfaglig videregående opplæring.