Hilde Lidén
© Institutt for samfunnsforskning / Jan Egil Sandstad

Hilde Lidén

Hilde Lidén er forsker I ved Institutt for samfunnsforskning. Hennes fagbakgrunn er sosialantropologi. Hennes forskningsinteresser er barn, ungdom og familier, generasjonsperspektiv på migrasjon og nasjonale minoriteter, innvandringspolitikk og menneskerettigheter.