Henry Valen

Henry Valen

Bibliografi

2007 - Demokrati og ansvar

1999 - Velgere i 90-årene

1995 - Konflikt og opinion

1981 - Valg og politikk

1981 - Velgere på vandring