Heidrun Sørlie Røhr
© Heidrun Sørlie Røhr

Heidrun Sørlie Røhr

Heidrun Sørlie Røhr er statsviter og jobber som viserektor på Nansenskolen. Hun har 10 års erfaring med forsoningsarbeid på Vest-Balkan gjennom Nansen Dialogue Network, der hovedmålet er å bidra til dialog og sosial gjenoppbygging i krigsrammede og dypt splittede lokalsamfunn. Hun har på bakgrunn av disse erfaringene vært brukt som foreleser og foredragsholder på høgskoler og universiteter, seminarer og konferanser.