Hans Otto Ringereide

Omtale

Hans Otto Ringereide er førstelektor i pedagogikk ved Universitetet i Agder. Han er cand.paed. fra Universitet i Oslo og har det meste av sitt yrkesaktive liv arbeidet i ledende stillinger i norsk næringsliv. De siste årene har han hatt hovedansvar for praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere.