Hans Jacob Bull

Hans Jacob Bull

Hans Jacob Bull er professor emeritus ved Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo. Hans fagområder er først og fremst forsikringsrett, herunder sjøforsikringsrett, sjørett og veifraktrett. Han har skrevet en rekke bøker og artikler, til dels sammen med Trine-Lise Wilhelmsen, og har også vært aktiv i lovgivningsarbeid og som voldgiftsdommer.

Titler i salg

Listen er tom

Bibliografi

2022 - Kjønn og rett