Hanne Marthe Narud
© Institutt for samfunnsforskning

Hanne Marthe Narud

Hanne Marthe Narud var professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun har publisert en rekke bøker og fagartikler om valg og valgkamp, regjeringsdannelser, offentlig opinion, politisk representasjon og politiske partiers nominasjons- og rekrutteringsprosesser. Narud hadde omfattende erfaring som populærvitenskapelig formidler og var mye brukt som kommentator i mediene.

Bibliografi

2007 - Demokrati og ansvar

1999 - Velgere i 90-årene