Halvor Nordby

Omtale
Halvor Nordby er professor i filosofi ved Avdeling for pedagogikk og sosialfag ved Høgskolen i Innlandet og har en bistilling ved institutt for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo. Han har skrevet flere bøker og mange artikler om etikk, forståelse og kommunikasjon og har i de senere år forsket spesielt på etiske dilemmaer og kommunikasjonsutfordringer i helse- og sosialfaglig arbeid.