Halvor Hoveid

Halvor Hoveid

Halvor Hoveid er professor i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Hoveids fagområde er hovedsakelig utdanningsfilosofi. Han tematiserer undervisning som fører til kroppslige og mentale ferdigheter og forholdet mellom læreres språkbruk og handling.